De Amsterdamse jaren van Piet Mondriaan

 • De eerste jaren in Amsterdam; 1892-1899 Bekijk details

  Piet Mondriaan, de man die de abstracte schilderkunst van de 20ste eeuw zo ingrijpend zou beïnvloeden, was in 1892 nog een gelovige tiener die traditionele landschappen schilderde. In zijn eerste jaren in Amsterdam was de invloed van het protestantse milieu waaruit hij afkomstig was nog vrij groot. In 1893 deed Piet belijdenis voor de gereformeerde kerk. Toch was inschrijving aan de Rijksacademie zijn eigen keuze, want zijn vader had hem liever als tekenleraar voor de klas gezien.

 • Onzekere jaren; 1899-1904 Bekijk details

  Tot twee maal toe – in 1898 en 1901 – dong Piet Mondriaan mee naar de Prix de Rome, maar beide keren wees de jury hem af. In het juryrapport werd hem zelfs gebrek aan tekentalent verweten. In deze onzekere jaren kreeg Mondriaan te maken met tegenslagen en zelfs een persoonlijke crisis. Hij nam in de loop der jaren steeds meer afstand van zijn gereformeerde milieu. In Amsterdam raakte hij bevriend met mensen die soms heel andere overtuigingen hadden.

 • Overgangsjaren 1905-1907 Bekijk details

  Na een kort verblijf bij zijn broers Louis en Carel aan de Ringvaart in de Watergraafsmeer betrok Piet Mondriaan op 22 februari de zolder van kunstenaarsvereniging Sint Lucas aan het Rembrandtplein. Het was een ruime zolder met een woongedeelte en een atelierruimte. Mondriaan richtte zijn nieuwe onderkomen op sobere wijze in met oude, maar doelmatige meubelen en een crucifix aan de muur, die zijn religieuze belangstelling accentueerde. Mondriaan was in deze jaren werkzaam als archivaris/bibliothecaris...

 • Jaren van de doorbraak (1908-1911) Bekijk details

  In januari 1908 betrok Mondriaan een nieuwe atelierwoning, Sarphatipark 42-I. Hij zou er blijven tot zijn vertrek naar Parijs eind 1911. De woon- en werkruimte was sober ingericht en werd in de loop der jaren zwart-wit geschilderd; de lambrisering zwart, de muren wit. In deze jaren brak Mondriaan door als vernieuwend kunstenaar. Zijn werk werd minder figuratief. Mondriaan werkte in verschillende stijlen: het luminisme, het symbolisme en omstreeks 1910 raakte hij ook geïnteresseerd in het kubisme.

 • De latere jaren (1911-1944) Bekijk details

  Piet Mondriaan zou Amsterdam eind 1911 voorgoed verlaten en na zijn verblijf in Laren tijdens de Eerste Wereldoorlog zou hij zelfs Nederland definitief de rug toekeren. In Parijs vestigde hij zich aan de Rue du Départ 26. Hij exposeerde in Berlijn in de Herbstsalon en in Parijs in de Salon des Indépendants. Internationaal vestigde hij zijn naam; vooral in de jaren na de Eerste Wereldoorlog.

 • Geraadpleegde bronnen Bekijk details

  Hieronder worden de voor dit themadossier over Mondriaan geraadpleegde bronnen vermeld. Als eerste komen de papieren en de digitale bronnen aan de orde, daarna volgen de links naar de afbeeldingen van schilderijen en tekeningen die in de tekst besproken worden en tot slot is er een verantwoording van de gebruikte foto's.