Jo Coenen

In 2008 won Jo Coenen met het ontwerp van het gebouw voor de Centrale Openbare Bibliotheek van Amsterdam de International Architecture Award. Het jaar daarop kreeg het gebouw de WAN (World Architecture News) Award in de categorie Civic Building of the year. Het zijn slechts twee van de vele eerbewijzen die deze architect heeft ontvangen.

Opleiding en invloed

Jo Coenen (1949) volgde zijn opleiding tot architect aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij voltooide zijn opleiding via stages bij en samenwerking met de architecten Luigi Snozzi, Mario Botta, James Stirling, Theo Bosch en Aldo van Eyck. Coenen werd als architect geïnspireerd door het werk van Le Corbusier, Mies van der Rohe, Tessiner en de Italianen Rossi, Grassi, Snozzi en Botta.  

Doorbraak

In 1987 won het idee van Jo Coenen de prijsvraag voor een ontwerp voor het Nederlands Architectinstituut (NAI). Het gebouw werd in 1993 gebouwd en betekende een doorbraak voor de bouwmeester. Het ontwerp bestaat uit drie bouwdelen, een vierkant expositiegebouw, een hoog glazen kantoorcomplex en een banaanvormig archiefgebouw, die op ondogmatische wijze zijn samengevoegd tot één〪 geheel.
Voor stadsplannen in Amsterdam, Den Haag, Maastricht, Eindhoven en Tilburg werd Jo Coenen in 1987 supervisor. Zo had Jo Coenen het masterplan gemaakt voor de ontwikkeling van het KNSM-eiland in Amsterdam en de wijk Céramique in Maastricht. In Eindhoven werd het stadsdeel Smalle Haven voltooid, met als meest markante gebouw de door Jo Coenen ontworpen Vesteda Toren, een 27 verdiepingen hoog wooncomplex.
Jo Coenen werd in 1997 professor aan de Technische Universiteit Eindhoven. Van 2000 tot 2004 was hij Rijksbouwmeester waarbij hij zich sterk maakte voor het experiment in de bouwkunst. In 2001 werd hij aangesteld als professor aan de Technische Universiteit Delft. Een eredoctoraat van de Open Universiteit Nederland volgde in 2004. 

Bibliotheken

Voordat hij het gebouw voor de Centrale Bibliotheek van Amsterdam ontwierp was Jo Coenen al eerder betrokken bij bouwprojecten voor bibliotheken.
In Heerlen werd in 1935 het Glaspaleis, een warenhuis voor stoffen, tapijten, bedden en mode geopend. Dit gebouw, ontworpen door de architect Frits Peutz (1896-1974) wordt beschouwd als één van de 1000 belangrijkste architectuurmonumenten van de twintigste eeuw. In 2003 kreeg het Glaspaleis met de renovatie onder leiding van Jo Coenen en Wiel Arets een nieuwe bestemming. Vier culturele instellingen, waaronder de openbare bibliotheek, vestigden zich in het vernieuwde Glaspaleis.
Op het terrein van de voormalige aardewerkfabriek Sphinx-Céramique is een nieuwe wijk verrezen. Rijksbouwmeester Jo Coenen had de algehele coördinatie over het project en ontwierp het Plein 1992 met daaromheen een appartementencomplex, een theater en een grand café en het gebouw voor de Stadsbibliotheek Maastricht, Centre Céramique. In het gebouw zijn tevens het gemeentearchief en het Europees Journalisten Centrum gevestigd.