Geraadpleegde bronnen

Bronnen die gebruikt zijn voor het themadossier "Centrale Bibliotheek op het Oosterdokseiland"

Boeken

Jo Coenen: Openbare Bibliotheek Amsterdam, 2008.

Paul Groenendijk – De Nederlandse Architectuur in een notendop. Amsterdam, Prometheus, 2005