Bruine cafés in Amsterdam

 • Het café Bekijk details

  De oorsprong van het café ligt in het koffiehuis. Het woord is ook letterlijk afgeleid van het Franse woord voor koffie. Deze, uit de Arabische wereld afkomstige, drank werd in de loop van de 17de eeuw populair in Europa. In 1650 werd het eerste Engelse koffiehuis geopend in Oxford; Londen volgde twee jaar later. Voor bier moest men elders zijn.

 • De bruine kroeg Bekijk details

  “Er kwam een breedgeschouderde man binnen, met een pet en grote, vol ankers getatoeëerde jatten. Op vermaakte toon zei hij: ‘Zeg die Willem, die stoffeerder die naast me woont …’. De kastelein, die als een enorme, vadsige kater achter de tapkast hing, knikte afwachtend. ‘Hij heeft zich opgehangen vannacht’ riep de man. En hij barstte in een smakelijke lach uit. ‘Zo’ zei de kastelein summier. Hij leek me geen gevoelsmens.” Simon Carmiggelt geldt als de chroniqueur van de Amsterdamse bruine kroeg,...

 • Letterdecoraties op de caféruiten Bekijk details

  Wie een traditioneel café in de Amsterdamse binnenstad bezoekt zal het niet ontgaan zijn dat op de ruit de naam van het etablissement vaak in zwierige letters te lezen staat. Weinig mensen weten dat deze ‘Amsterdamse krulletter’ als schrijfletter ontworpen is door een Amsterdamse huisschilder. De belangstelling voor deze letter is toegenomen door recente publicaties van ontwerpers en specialisten in kalligrafie uit het buitenland: de Britse ontwerper David Quay, de Zuid-Koreaan Moonsick Gang, de...

 • De oudste cafés van Amsterdam Bekijk details

  “De eerste de beste kroeg op de hoek/ had ik al heel snel in de gaten/ Ik had het station nog niet verlaten/ of ik struikelde binnen bij Korpershoek” (Karel Eykman). Café Korpershoek, tegenwoordig Karpershoek, noemt zich graag ‘het oudste café’ van Amsterdam. Ook twee andere kroegen dingen naar deze titel: In ’t Aepjen en De Druif.

 • Bij ons in de Jordaan Bekijk details

  “Jordaancafés zijn huiskamers. Als je op een bepaald uur binnenkomt, heb je ook werkelijk het gevoel dat je in een huiskamer binnenkomt, in de sfeer van intimiteit van mensen die elkaar al heel lang kennen, een onzichtbare barrière waar je doorheen moet, een wereld van ooms en tantes die elkaars gewoontes, hebbelijkheden, politieke opinies en verhalen kennen” (Cees Nooteboom). Geen plek in Amsterdam waar de buurtkroeg zo’n belangrijke rol vervult als in de Jordaan en dat dan vaak in combinatie met...

 • Buurtkroegen elders in het centrum Bekijk details

  “Aan de toog van het morsige buurtcafé kwam die avond ook een kennis van heel vroeger zitten, die De Dikke Man recht hartelijk groette en vervolgens een kopstoot bestelde. ‘Ik ben maar even het huis ontvlucht’ sprak Die Oude Kennis. En hij dronk gretig van zijn bier. En vervolgens nipte hij aan de jenever. ‘Trouble’ begreep De Dikke Man, ietwat overbodig. ‘Och’ reageerde De Oude Kennis, schouder-ophaalderig. En er viel een alcoholische stilte” (Ischa Meijer). Ook aan de rand van de Jordaan en in...

 • Journalistencafés Bekijk details

  “Ik hou zo van een oude, Amsterdamse kroeg/ en van het zwijgend met gedachten spelen./ Alleen, het sluitingsuur, voor mij en velen,/ komt steeds te laat en altijd weer te vroeg” (Simon Carmiggelt – 'De Amsterdamse Kroeg'). In de Amsterdamse binnenstad zijn enkele bekende bruine cafés waar vooral veel journalisten komen of kwamen.

 • Kroegen voor schrijvers, dichters en kunstenaars Bekijk details

  “Maar natuurlijk stonden er hier gedichten op luciferdoosjes, er stonden ook overal boeken op de rand van de houten lambrizering en zelfs tussen de drankflessen op de glazen rekken voor de spiegel achter de tapkast. Het was immers een Literair Café?”, een beschrijving van Literair Café De Engelbewaarder door Peter Andriesse in ‘Moord in de Engelbewaarder’. De beschrijving mondt uit in de vondst van een dode vrouw op het toilet. De Engelbewaarder is een van de cafés die vooral door schrijvers, dichters...

 • Geraadpleegde Literatuur Bekijk details

  “De kroegbaas kwam de trap weer af en meldde dat het voetballen was afgelopen. De twee mannen die aan de ronde tafel onder de trap zaten keken er niet van op. Ze hadden het verwacht. Ze hadden allebei grote, gesloten gezichten, waarop geschreven stond dat aan alles een eind komt” (Rinus Ferdinandusse). Tot slot volgen hier de geraadpleegde literatuur, internetsites en de verantwoording van het fotomateriaal voor het themadossier ‘Bruine cafés in Amsterdam’.