Welkom op Energie Zeeland | de digitale etalage energie | www.energiezeeland.nl | op Facebook | op Twitter | Vragen of suggesties? > Contact

 • Wonen zonder aardgas

  In 2030 moet het gasverbruik fors minder zijn. Is de aanschaf van een nieuwe cv-ketel nog aan te bevelen? Of is het slimmer om nu al (stapsgewijs) te kiezen voor duurzame verwarming?

 • Mobiliteit in de toekomst

  Met lopen of fietsen gebruik je alleen energie van jezelf. Duurzamer kan niet.
  Bij transport van mensen en materialen komt CO2 vrij. CO2 is een van de veroorzakers van de opwarming van de aarde.
   

 • Duurzame sportverenigingen

  Sportverenigingen zijn belangrijk voor de samenleving. Sporten is gezond, en bovendien is een vereniging een mooie plek om vrienden te maken. Toch wordt het voor clubs steeds moeilijker om financieel het hoofd boven water te houden. Gemeentelijke lasten blijven stijgen, evenals de energiekosten. Subsidies en kantine-inkomsten lopen terug. Ook zijn sponsoren steeds moeilijker te vinden. Foto “Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek”.

 • Energie en afval, een kringloop?

  Simpelweg weggooien van wat we denken niet meer nodig te hebben, is een onhoudbare verspilling van grondstoffen. Steeds meer komen we tot het inzicht dat afval een probleem is. Want het verdwijnt niet. Afval is bovendien een waardevolle grondstof die gebruikt kan worden in nieuwe productieprocessen of als bron voor energieopwekking.

 • Duurzame festivals

  Duurzame festivals, een utopie?

  In Nederland worden jaarlijks meer dan 160.000 evenementen georganiseerd die door miljoenen mensen worden bezocht. Naast gezelligheid en plezier kunnen deze evenementen ook diverse problemen opleveren. Te denken valt aan een overvloed van (zwerf)vuil, verkeersdrukte, geluidhinder en dergelijke. De effecten van een festival of evenement in de buitenlucht staan ter discussie.

   

 • Energiebesparing

  Goed gevoel, goed voor het milieu en goed voor je portemonnee. Efficiënt met energie omgaan hoeft niet ingewikkeld te zijn. Resultaten zijn soms eenvoudig te bereiken. Begin bij jezelf: je huis, vervoermiddel, werkplek, omgeving. Uit onderzoek blijkt dat het consumptiepatroon van Nederlanders vergeleken met andere Europese landen een groot beslag legt op natuurlijke hulpbronnen als fossiele brandstoffen, mineralen en landbouwgrond. Tips voor besparing van energie en geld kun je in dit dossier volop vinden.

 • Energie uit water

  Witte steenkool, zo wordt energie uit water ook wel genoemd. Wit is de kleur van schuimend water, maar men bedoelt hier eigenlijk mee: schone energie. Bij de omzetting van energie uit water in elektrische energie worden namelijk geen milieuvervuilende afvalstoffen geproduceerd. Oceanen en rivieren bevatten een enorm potentieel aan energie. Bewegingsenergie, in oceanen zijn dat getijdenbeweging en golfslag, in rivieren voornamelijk stroming. Water biedt echter nog meer mogelijkheden voor energieopwekking. Bijvoorbeeld in de vorm van zoet-zoutgradiënten, (elektrochemische energie), warmte(verschillen) en energie uit algen en wieren. Deze vormen van energieopwekking door en in het water worden hieronder toegelicht.

 • Energiebronnen

  Bij alles wat we doen en gebruiken, hebben we energie nodig. Huishoudelijke apparaten, computers en televisie gebruiken elektriciteit. Auto’s, schepen en vliegtuigen verbruiken brandstof. En ons lichaam zelf haalt zijn energie uit voedsel. Energiebronnen leveren energie, die bijvoorbeeld in elektriciteit of brandstof kan worden omgezet. Op aarde hebben we beschikking over een groot aantal energiebronnen, die we kunnen onderverdelen in verschillende categorieën. Bijvoorbeeld fossiel, hernieuwbaar of duurzaam. Aan de basis van deze categorieën liggen overwegingen die te maken hebben met beschikbaarheid en de invloeden op milieu en klimaat.

 • Zonne-energie

  De hoeveelheid zonlicht is op aarde niet overal even veel. In Nederland zijn de kustprovincies, vooral Zeeland, de plaatsen waar gemiddeld de zon het meest schijnt. Zonne-energie kan op twee manieren worden gebruikt: via zonnepanelen en via zonnecollectoren. Zonnepanelen leveren elektriciteit en zonnecollectoren of zonneboilers produceren warmte.

 • Slimme innovaties

  Het aandeel duurzame elektrische energie in de totale energievoorziening neemt de komende jaren sterk toe. Bovendien is het zo dat steeds meer partijen energie gaan leveren. Dat zorgt voor nieuwe uitdagingen op het gebied van beheer en distributie. Deze uitdagingen leiden tot innovatieve ontwikkelingen.

 • VOORAANKONDIGING

  Alle scholen van het voortgezet onderwijs in Zeeland kunnen weer meedoen bij de start van het nieuwe schooljaar. De finale van de zesde Energy Battle Zeeland is begin 2019 gepland.

   

 • Energy Battle 2017-2018

  Duurzaam leven zonder aardgas. Dat was het motto van de Energy Battle 2017/2018. De finale van de wedstrijd voor het voortgezet onderwijs in Zeeland is gehouden op woensdagavond 28 februari in het Auditorium van ZB in Middelburg. 

 • Finale in Zierikzee

  Woensdagavond 1 februar 2017 zagen de juryleden veel talenten tijdens de Energy Battle 

Aanraders

Nieuws

 1. Energievlieger onderwater

  De onderwater energievlieger is ontworpen om duurzame energie aan de hand van getijden en waterstromen op te wekken.

  3 september 2018

  Bekijk details van Energievlieger onderwater

 2. Schone energie uit de sloot?

  Lauw buitenwater kan een grote energiebron zijn. Slurp het uit de kanalen en sloten en benut het om huizen te verwarmen, zeggen de waterschappen.

  18 juni 2018

  Bekijk details van Schone energie uit de sloot?

 3. Goed opgeleide mbo-vakmensen nodig bij energietransitie

  Het landelijke mbo-programma 'De Uitdaging' voor klimaat en energie is gestart. Twintig ROC's en AOC's werken samen met bedrijven om het klimaat- en energieakkoord tot een succes te maken.

  18 mei 2018

  Bekijk details van Goed opgeleide mbo-vakmensen nodig bij energietransitie

 4. Kansen voor innovaties energieneutrale sportaccommodaties

  Het ministerie van VWS daagt start-ups en MKB-ers uit om mee te denken over innovaties voor het verduurzamen van sportterreinen en -accommodaties. Met de innovation challenge 'Energieneutrale Sportaccommodaties'...

  19 april 2018

  Bekijk details van Kansen voor innovaties energieneutrale sportaccommodaties

 5. Circulaire economie: minder afval en minder grondstoffen in Europa

  Elke Europeaan produceert 5 ton afval en verbruikt ongeveer 14 ton grondstof per jaar. Het Europees Parlement bevordert de overgang naar de circulaire economie waarin dingen worden hergebruikt, gerepareerd...

  12 april 2018

  Bekijk details van Circulaire economie: minder afval en minder grondstoffen in Europa

 6. Waterstof over 10 jaar ruimschoots beschikbaar

  In 2030 is waterstof qua technologie klaar voor een grootschalige introductie in vele sectoren in Nederland.

  12 maart 2018

  Bekijk details van Waterstof over 10 jaar ruimschoots beschikbaar

 7. Hernieuwbare energie in Nederland

  In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat in 2010 14 procent van de opwek hernieuwbaar moet zijn en in 2023 16 procent.

  4 januari 2018

  Bekijk details van Hernieuwbare energie in Nederland

 8. Verwijderen van een gasaansluiting

  Wie betaalt de kosten van het verwijderen van een gasaansluiting uit je huis?

  4 januari 2018

  Bekijk details van Verwijderen van een gasaansluiting

 9. Waterstofauto

  Waterstofauto's voor de massa?

  22 december 2017

  Bekijk details van Waterstofauto

Nieuws

Vraag of suggestie?

Actueel in Zeeland

 1. Klimaatafspraken op zijn Zeeuws

  De transitie naar duurzame energie is een grote opgave, die Zeeland breed wil oppakken. De Provincie organiseerde een brede energiedialoog, waaruit is gebleken dat veel partijen samen aan de slag willen....

  3 september 2018

  Bekijk details van Klimaatafspraken op zijn Zeeuws

 2. Waarom kiezen voor een warmtepomp?

  Investeren in een warmtepomp. Steeds meer mensen in onze provincie, maar ook daarbuiten, kopen ze. Dat zien zowel installatiebedrijven van cv-ketels en warmtepompen als de branche-organisatie UNETO-VNI.

  18 juni 2018

  Bekijk details van Waarom kiezen voor een warmtepomp?

 3. Stroom uit Zeeuwse windmolens

  Vanaf de zomer van 2018 staan er aan de rand van Middelburg drie windmolens waarvan de stroom wordt verkocht aan PZEM en daarna geleverd aan Zeeuwse instellingen en bedrijven.

  18 juni 2018

  Bekijk details van Stroom uit Zeeuwse windmolens

 4. Klimaattop

  Zeeland houdt samen met Noord-Brabant en Limburg op 4 juni een klimaattop voor Zuid-Nederland.

  18 mei 2018

  Bekijk details van Klimaattop

 5. Verwarming via rioolwarmte in Goes

  Gemeente Goes, RWS, partner in wonen en Marsaki in Goes zijn 23 april gestart met het laten aanleggen van buizen voor riothermie.

  24 april 2018

  Bekijk details van Verwarming via rioolwarmte in Goes

 6. Testcentrum getijdenturbines in Grevelingendam

  Bij de spuisluis in de Grevelingendam zijn de werkzaamheden gestart voor de bouw van het Tidal Technology Centre. Bij het testcentrum kunnen bedrijven straks verschillende waterturbines uitproberen. Vooral...

  24 april 2018

  Bekijk details van Testcentrum getijdenturbines in Grevelingendam

 7. Zonneweide van Energie Werkt op Schouwen-Duiveland

  Coöperatie Energie Werkt op Schouwen-Duiveland (EWSD) is een uniek samenwerkingsverband op initiatief van Ondernemerskring Schouwen-Duiveland en werkvoorzieningsbedrijf De Zuidhoek. De coöperatie zet concrete...

  12 april 2018

  Bekijk details van Zonneweide van Energie Werkt op Schouwen-Duiveland

 8. Monumentenpaspoort voor duurzame energie

  Eigenaren van Zeeuwse monumentenpanden hebben veel belangstelling voor een monumentenpaspoort. Daarin wordt rekening gehouden met de specifieke mogelijkheden en beperkingen bij een monument.

  29 maart 2018

  Bekijk details van Monumentenpaspoort voor duurzame energie

 9. Zeeuwse energiedialoog: Parijs op z'n Zeeuws

  De transitie naar duurzame energie is een grote opgave, die we in Zeeland breed willen oppakken. Eind 2017 is een brede energiedialoog gehouden, waaruit is gebleken dat veel partijen samen aan de slag...

  29 maart 2018

  Bekijk details van Zeeuwse energiedialoog: Parijs op z'n Zeeuws

Actueel in Zeeland

Partners

Agenda

 1. Wetenschapsdag in ZB

  Speciaal voor kinderen in de leeftijd 8-12 jaar. Papa’s, mama’s, broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook welkom. Met meer dan 25 activiteiten om te ontdekken en te doen!

  Van 10:00 tot 16:00

  ZB, Kousteensedijk 7, Middelburg

  za 06 okt

 2. Vakbeurs Energie

  Samen werken in transitie, dat is het thema van deze driedaagse beurs voor duurzame energieopwekking en energiebesparing.

  9 oktober 2018

  Brabanthallen, Den Bosch

  di 09 okt

 3. Closing the loop

  In het kader van de Dag van de Duurzaamheid worden op 10 oktober om 19.30 uur fragmenten uit de documentaire ’Closing the Loop’ vertoond in het Auditorium van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland...

  Van 19:30 tot 21:00

  ZB, auditorium, Kousteensedijk 7, Middelburg

  wo 10 okt

Meer

Uitgelicht

Info voor werkstukken en presentaties

Energiebronnen

Hier vind je informatie voor je werkstuk of spreekbeurt. Ingedeeld naar basisschool groep 5/6, groep 7/8 en voortgezet onderwijs klas 1/2.

Boeken, websites, filmpjes en animaties over alle energiebronnen, over zonne-energie, windenergie, aardgas, aardolie, biomassa, elektriciteit, kernenergie, steenkool. Maar ook informatie over afval, broeikaseffect en meer.

Duurzaam bouwloket Zeeland

Twitter Energie Zeeland