Welkom op Energie Zeeland | de digitale etalage energie | www.energiezeeland.nl | op Facebook | op Twitter | Vragen of suggesties? > Contact

 • Wonen zonder aardgas

  In 2030 moet het gasverbruik fors minder zijn. Is de aanschaf van een nieuwe cv-ketel nog aan te bevelen? Of is het slimmer om nu al (stapsgewijs) te kiezen voor duurzame verwarming?

 • Mobiliteit in de toekomst

  Met lopen of fietsen gebruik je alleen energie van jezelf. Duurzamer kan niet.
  Bij transport van mensen en materialen komt CO2 vrij. CO2 is een van de veroorzakers van de opwarming van de aarde.
   

 • Duurzame sportverenigingen

  Sportverenigingen zijn belangrijk voor de samenleving. Sporten is gezond, en bovendien is een vereniging een mooie plek om vrienden te maken. Toch wordt het voor clubs steeds moeilijker om financieel het hoofd boven water te houden. Gemeentelijke lasten blijven stijgen, evenals de energiekosten. Subsidies en kantine-inkomsten lopen terug. Ook zijn sponsoren steeds moeilijker te vinden. Foto “Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek”.

 • Energie en afval, een kringloop?

  Simpelweg weggooien van wat we denken niet meer nodig te hebben, is een onhoudbare verspilling van grondstoffen. Steeds meer komen we tot het inzicht dat afval een probleem is. Want het verdwijnt niet. Afval is bovendien een waardevolle grondstof die gebruikt kan worden in nieuwe productieprocessen of als bron voor energieopwekking.

 • Duurzame festivals

  Duurzame festivals, een utopie?

  In Nederland worden jaarlijks meer dan 160.000 evenementen georganiseerd die door miljoenen mensen worden bezocht. Naast gezelligheid en plezier kunnen deze evenementen ook diverse problemen opleveren. Te denken valt aan een overvloed van (zwerf)vuil, verkeersdrukte, geluidhinder en dergelijke. De effecten van een festival of evenement in de buitenlucht staan ter discussie.

   

 • Energiebesparing

  Goed gevoel, goed voor het milieu en goed voor je portemonnee. Efficiënt met energie omgaan hoeft niet ingewikkeld te zijn. Resultaten zijn soms eenvoudig te bereiken. Begin bij jezelf: je huis, vervoermiddel, werkplek, omgeving. Uit onderzoek blijkt dat het consumptiepatroon van Nederlanders vergeleken met andere Europese landen een groot beslag legt op natuurlijke hulpbronnen als fossiele brandstoffen, mineralen en landbouwgrond. Tips voor besparing van energie en geld kun je in dit dossier volop vinden.

 • Energie uit water

  Witte steenkool, zo wordt energie uit water ook wel genoemd. Wit is de kleur van schuimend water, maar men bedoelt hier eigenlijk mee: schone energie. Bij de omzetting van energie uit water in elektrische energie worden namelijk geen milieuvervuilende afvalstoffen geproduceerd. Oceanen en rivieren bevatten een enorm potentieel aan energie. Bewegingsenergie, in oceanen zijn dat getijdenbeweging en golfslag, in rivieren voornamelijk stroming. Water biedt echter nog meer mogelijkheden voor energieopwekking. Bijvoorbeeld in de vorm van zoet-zoutgradiënten, (elektrochemische energie), warmte(verschillen) en energie uit algen en wieren. Deze vormen van energieopwekking door en in het water worden hieronder toegelicht.

 • Energiebronnen

  Bij alles wat we doen en gebruiken, hebben we energie nodig. Huishoudelijke apparaten, computers en televisie gebruiken elektriciteit. Auto’s, schepen en vliegtuigen verbruiken brandstof. En ons lichaam zelf haalt zijn energie uit voedsel. Energiebronnen leveren energie, die bijvoorbeeld in elektriciteit of brandstof kan worden omgezet. Op aarde hebben we beschikking over een groot aantal energiebronnen, die we kunnen onderverdelen in verschillende categorieën. Bijvoorbeeld fossiel, hernieuwbaar of duurzaam. Aan de basis van deze categorieën liggen overwegingen die te maken hebben met beschikbaarheid en de invloeden op milieu en klimaat.

 • Zonne-energie

  De hoeveelheid zonlicht is op aarde niet overal even veel. In Nederland zijn de kustprovincies, vooral Zeeland, de plaatsen waar gemiddeld de zon het meest schijnt. Zonne-energie kan op twee manieren worden gebruikt: via zonnepanelen en via zonnecollectoren. Zonnepanelen leveren elektriciteit en zonnecollectoren of zonneboilers produceren warmte.

 • Slimme innovaties

  Het aandeel duurzame elektrische energie in de totale energievoorziening neemt de komende jaren sterk toe. Bovendien is het zo dat steeds meer partijen energie gaan leveren. Dat zorgt voor nieuwe uitdagingen op het gebied van beheer en distributie. Deze uitdagingen leiden tot innovatieve ontwikkelingen.

Aanraders

 • Finale in Zierikzee

  Woensdagavond 1 februar 2017 zagen de juryleden veel talenten tijdens de Energy Battle 

 • Wedstrijd duurzame energie-initiatieven 2015

  Op 19 november, organiseerde Energie Zeeland de Energy Battle 2015 en een Energiecafé. Voor leerlingen van vmbo, mavo, havo, vwo en mbo organiseren we jaarlijks een wedstrijd met als doel originele ideeën te genereren en te belonen rondom het thema duurzame energie. In 2015 was het thema duurzame energie en afval. 

Info voor werkstukken en presentaties

Energiebronnen

Hier vind je informatie voor je werkstuk of spreekbeurt. Ingedeeld naar basisschool groep 5/6, groep 7/8 en voortgezet onderwijs klas 1/2.

Boeken, websites, filmpjes en animaties over alle energiebronnen, over zonne-energie, windenergie, aardgas, aardolie, biomassa, elektriciteit, kernenergie, steenkool. Maar ook informatie over afval, broeikaseffect en meer.

Vraag of suggestie?

Twitter Energie Zeeland

Uitgelicht

Partners

Zeeuws jaar van de energie

Duurzaam bouwloket Zeeland

Actueel in Zeeland

 1. Kinderboek 'Ye & Bo barsten van de energie!'

  In aanvulling op de bestaande reeks van Ye & Bo is in opdracht van de Provincie Zeeland in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten het kinderboek ‘Ye&Bo barsten van de energie!’ gemaakt.

  25 september 2017

  Bekijk details van Kinderboek 'Ye & Bo barsten van de energie!'

 2. Dialoogsessies met jongeren in Zeeland

  De Provincie Zeeland wil graag jongeren betrekken bij de Zeeuwse Energie Dialoog (Zeeland Klimaatneutraal in 2050!). Hiervoor zoeken ze jongeren die in een drietal dialoogsessies mee willen denken en doen....

  12 oktober 2017

  Bekijk details van Dialoogsessies met jongeren in Zeeland

 3. Startbijeenkomst Zeeuwse Energiedialoog

  De klimaatafspraken van Parijs zijn een uitdaging voor Zeeland. Hoe dragen wij ons steentje bij ? Waar liggen de kansen? En hoe verbinden we die met impulsen aan de Zeeuwse economie, woon- en leefomgeving?

  29 september 2017

  Bekijk details van Startbijeenkomst Zeeuwse Energiedialoog

 4. Handige tips voor het verduurzamen van een historisch pand

  Hoe verlaag je de energierekening en comfort als eigenaar van een historisch pand?

  25 augustus 2017

  Bekijk details van Handige tips voor het verduurzamen van een historisch pand

 5. Zonnepanelen passen niet in polder Dreischor

  Twaalf hectare bij Zierikzee oké, maar het veel kleinere zonnepark bij Dreischor doet het oude polderlandschap groot geweld aan.

  25 augustus 2017

  Bekijk details van Zonnepanelen passen niet in polder Dreischor

 6. Middelburg heeft een nul-op-de-meterwoning

  In het Zeeuws Energieakkoord staat dat we in 2045 allemaal energieneutraal moeten wonen. Dat is een woning waar evenveel energie binnenkomt als er verbruikt wordt. In Middelburg geven ze het goede voorbeeld.

  18 augustus 2017

  Bekijk details van Middelburg heeft een nul-op-de-meterwoning

 7. Plannen voor zonneparken

  Op elf plekken in Zeeland wordt serieus gewerkt aan de oprichting van particuliere zonneparken. De overheid bevordert dit via de postcoderoosregeling. Zeeuws-Vlaanderen loopt voorop.

  7 augustus 2017

  Bekijk details van Plannen voor zonneparken

 8. Energie uit afvalwater

  Waterschap Scheldestromen wil dat dat de zuivering van rioolwater vanaf begin 2018 meer stroom oplevert dan verbruikt. Tot nu toe kost het schoonmaken van het Zeeuwse afvalwater juist veel energie.

  26 juli 2017

  Bekijk details van Energie uit afvalwater

 9. HZ studenten doen mee met Solarboot in Monaco

  Van 11 tot en met 15 juli zijn studenten van HZ in Vlissingen, opleiding Engineering, aanwezig in Monaco voor hun deelname aan de Monaco Solar & Electric Boat Challenge.

  13 juli 2017

  Bekijk details van HZ studenten doen mee met Solarboot in Monaco

Actueel in Zeeland

Agenda

Er zijn op dit moment geen artikelen over dit onderwerp beschikbaar.

Wedstrijd duurzame energie initiatieven Zeeland 2017-2018

Wil jij ook een keer meedoen met de Energy Battle? En zit je op een school voor voortgezet onderwijs in Zeeland? Meld je dan alvast (voorlopig) aan. Dan weet je zeker dan je kans maakt op leuke prijzen.

Nieuws

 1. Duurzamer omgaan met mobiliteit

  Op 10, 11 en 12 oktober 2017 vindt tijdens de vakbeurs Energie de negende editie van Ecomobiel plaats. De vakbeurs biedt ieder jaar praktische oplossingen om economischer en duurzamer om te gaan met mobiliteitsvraagstukken....

  25 augustus 2017

  Bekijk details van Duurzamer omgaan met mobiliteit

 2. Informatie voor werkstukken over energie

  Op deze website vind je nu 10 nieuwe onderwerpen bij de Informatie voor werkstukken, spreekbeurten en presentaties voor de jeugd.

  19 juli 2017

  Bekijk details van Informatie voor werkstukken over energie

 3. Terugleveren zonne-energie tot 2023 hetzelfde

  Particulieren met zonnepanelen op hun dak krijgen voor stroom die ze aan het energienet leveren nu precies evenveel als ze betalen voor de stroom die ze afnemen. De geleverde stroom wordt dus tegen de...

  14 juli 2017

  Bekijk details van Terugleveren zonne-energie tot 2023 hetzelfde

 4. Digitale etalages

  De themawebsites van bibliotheken met een unieke collectie hebben een eigen portaalwebsite gekregen. Tekst, beeld en geluid wisselen elkaar af. En daarover kun je ook met elkaar communiceren via diverse...

  14 juni 2017

  Bekijk details van Digitale etalages

 5. Duurzame warmte heeft de toekomst

  Wat is het voordeel van warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels?

  26 mei 2017

  Bekijk details van Duurzame warmte heeft de toekomst

 6. Hernieuwbare energie

  Nog relatief weinig hernieuwbare energie in Nederland, aldus het CBS

  19 mei 2017

  Bekijk details van Hernieuwbare energie

 7. Subsidieregeling energiebesparing eigen huis bijna op

  Naar verwachting is de subsidie voor het toepassen van energiebesparende maatregelen binnen enkele weken op. Woningeigenaren kunnen nog wel een aanvraag indienen. Als het subsidiebudget voor eigenaar-bewoners...

  31 maart 2017

  Bekijk details van Subsidieregeling energiebesparing eigen huis bijna op

 8. Energie en armoede

  In ongeveer 750.000 huishoudens in Nederland is de energierekening een probleem. Onderzoekers van ECN hebben samen met andere organisaties gekeken naar een oplossing.

  16 maart 2017

  Bekijk details van Energie en armoede

 9. Hoe is gas eigenlijk onder Groningen terecht gekomen?

  Het aardgasveld van Groningen is het grootste gasveld van Europa en één van de grootste van de wereld. Maar hoe is die enorme hoeveelheid gas eigenlijk onder ons kikkerlandje terecht gekomen?

  20 januari 2017

  Bekijk details van Hoe is gas eigenlijk onder Groningen terecht gekomen?

Nieuws