Welkom op Energie Zeeland | de digitale etalage energie | www.energiezeeland.nl | op Facebook | op Twitter | Vragen of suggesties? > Contact

 • Wonen zonder aardgas

  In 2030 moet het gasverbruik fors minder zijn. Is de aanschaf van een nieuwe cv-ketel nog aan te bevelen? Of is het slimmer om nu al (stapsgewijs) te kiezen voor duurzame verwarming?

 • Mobiliteit in de toekomst

  Met lopen of fietsen gebruik je alleen energie van jezelf. Duurzamer kan niet.
  Bij transport van mensen en materialen komt CO2 vrij. CO2 is een van de veroorzakers van de opwarming van de aarde.
   

 • Duurzame sportverenigingen

  Sportverenigingen zijn belangrijk voor de samenleving. Sporten is gezond, en bovendien is een vereniging een mooie plek om vrienden te maken. Toch wordt het voor clubs steeds moeilijker om financieel het hoofd boven water te houden. Gemeentelijke lasten blijven stijgen, evenals de energiekosten. Subsidies en kantine-inkomsten lopen terug. Ook zijn sponsoren steeds moeilijker te vinden. Foto “Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek”.

 • Energie en afval, een kringloop?

  Simpelweg weggooien van wat we denken niet meer nodig te hebben, is een onhoudbare verspilling van grondstoffen. Steeds meer komen we tot het inzicht dat afval een probleem is. Want het verdwijnt niet. Afval is bovendien een waardevolle grondstof die gebruikt kan worden in nieuwe productieprocessen of als bron voor energieopwekking.

 • Duurzame festivals

  Duurzame festivals, een utopie?

  In Nederland worden jaarlijks meer dan 160.000 evenementen georganiseerd die door miljoenen mensen worden bezocht. Naast gezelligheid en plezier kunnen deze evenementen ook diverse problemen opleveren. Te denken valt aan een overvloed van (zwerf)vuil, verkeersdrukte, geluidhinder en dergelijke. De effecten van een festival of evenement in de buitenlucht staan ter discussie.

   

 • Energiebesparing

  Goed gevoel, goed voor het milieu en goed voor je portemonnee. Efficiënt met energie omgaan hoeft niet ingewikkeld te zijn. Resultaten zijn soms eenvoudig te bereiken. Begin bij jezelf: je huis, vervoermiddel, werkplek, omgeving. Uit onderzoek blijkt dat het consumptiepatroon van Nederlanders vergeleken met andere Europese landen een groot beslag legt op natuurlijke hulpbronnen als fossiele brandstoffen, mineralen en landbouwgrond. Tips voor besparing van energie en geld kun je in dit dossier volop vinden.

 • Energie uit water

  Witte steenkool, zo wordt energie uit water ook wel genoemd. Wit is de kleur van schuimend water, maar men bedoelt hier eigenlijk mee: schone energie. Bij de omzetting van energie uit water in elektrische energie worden namelijk geen milieuvervuilende afvalstoffen geproduceerd. Oceanen en rivieren bevatten een enorm potentieel aan energie. Bewegingsenergie, in oceanen zijn dat getijdenbeweging en golfslag, in rivieren voornamelijk stroming. Water biedt echter nog meer mogelijkheden voor energieopwekking. Bijvoorbeeld in de vorm van zoet-zoutgradiënten, (elektrochemische energie), warmte(verschillen) en energie uit algen en wieren. Deze vormen van energieopwekking door en in het water worden hieronder toegelicht.

 • Energiebronnen

  Bij alles wat we doen en gebruiken, hebben we energie nodig. Huishoudelijke apparaten, computers en televisie gebruiken elektriciteit. Auto’s, schepen en vliegtuigen verbruiken brandstof. En ons lichaam zelf haalt zijn energie uit voedsel. Energiebronnen leveren energie, die bijvoorbeeld in elektriciteit of brandstof kan worden omgezet. Op aarde hebben we beschikking over een groot aantal energiebronnen, die we kunnen onderverdelen in verschillende categorieën. Bijvoorbeeld fossiel, hernieuwbaar of duurzaam. Aan de basis van deze categorieën liggen overwegingen die te maken hebben met beschikbaarheid en de invloeden op milieu en klimaat.

 • Zonne-energie

  De hoeveelheid zonlicht is op aarde niet overal even veel. In Nederland zijn de kustprovincies, vooral Zeeland, de plaatsen waar gemiddeld de zon het meest schijnt. Zonne-energie kan op twee manieren worden gebruikt: via zonnepanelen en via zonnecollectoren. Zonnepanelen leveren elektriciteit en zonnecollectoren of zonneboilers produceren warmte.

 • Slimme innovaties

  Het aandeel duurzame elektrische energie in de totale energievoorziening neemt de komende jaren sterk toe. Bovendien is het zo dat steeds meer partijen energie gaan leveren. Dat zorgt voor nieuwe uitdagingen op het gebied van beheer en distributie. Deze uitdagingen leiden tot innovatieve ontwikkelingen.

 • Energy Battle 2017-2018

  Duurzaam leven zonder aardgas. Dat was het motto van de Energy Battle 2017/2018. De finale van de wedstrijd voor het voortgezet onderwijs in Zeeland is gehouden op woensdagavond 28 februari in het Auditorium van ZB in Middelburg. 

 • Finale in Zierikzee

  Woensdagavond 1 februar 2017 zagen de juryleden veel talenten tijdens de Energy Battle 

Aanraders

Nieuws

 1. Goed opgeleide mbo-vakmensen nodig bij energietransitie

  Het landelijke mbo-programma 'De Uitdaging' voor klimaat en energie is gestart. Twintig ROC's en AOC's werken samen met bedrijven om het klimaat- en energieakkoord tot een succes te maken.

  18 mei 2018

  Bekijk details van Goed opgeleide mbo-vakmensen nodig bij energietransitie

 2. Kansen voor innovaties energieneutrale sportaccommodaties

  Het ministerie van VWS daagt start-ups en MKB-ers uit om mee te denken over innovaties voor het verduurzamen van sportterreinen en -accommodaties. Met de innovation challenge 'Energieneutrale Sportaccommodaties'...

  19 april 2018

  Bekijk details van Kansen voor innovaties energieneutrale sportaccommodaties

 3. Circulaire economie: minder afval en minder grondstoffen in Europa

  Elke Europeaan produceert 5 ton afval en verbruikt ongeveer 14 ton grondstof per jaar. Het Europees Parlement bevordert de overgang naar de circulaire economie waarin dingen worden hergebruikt, gerepareerd...

  12 april 2018

  Bekijk details van Circulaire economie: minder afval en minder grondstoffen in Europa

 4. Waterstof over 10 jaar ruimschoots beschikbaar

  In 2030 is waterstof qua technologie klaar voor een grootschalige introductie in vele sectoren in Nederland.

  12 maart 2018

  Bekijk details van Waterstof over 10 jaar ruimschoots beschikbaar

 5. Hernieuwbare energie in Nederland

  In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat in 2010 14 procent van de opwek hernieuwbaar moet zijn en in 2023 16 procent.

  4 januari 2018

  Bekijk details van Hernieuwbare energie in Nederland

 6. Verwijderen van een gasaansluiting

  Wie betaalt de kosten van het verwijderen van een gasaansluiting uit je huis?

  4 januari 2018

  Bekijk details van Verwijderen van een gasaansluiting

 7. Waterstofauto

  Waterstofauto's voor de massa?

  22 december 2017

  Bekijk details van Waterstofauto

 8. Sportclubs kunnen subsidie aanvragen

  Sportclubs kunnen voor investeringen van meer dan 3.000 euro in energiebesparing of duurzame energie subsidie aanvragen. Als de stichting of vereniging eerst een energieadvies laat opstellen, dan kan de...

  22 december 2017

  Bekijk details van Sportclubs kunnen subsidie aanvragen

 9. Prijsvraag Energielandschap van de Toekomst

  NederLandBovenWater (NLBW), een coöperatie van samenwerkende overheden, schrijft een prijsvraag uit: “Energielandschap van de Toekomst”. Partijen worden uitgenodigd om innovatieve ideeën te ontwikkelen...

  4 december 2017

  Bekijk details van Prijsvraag Energielandschap van de Toekomst

Nieuws

Twitter Energie Zeeland

Vraag of suggestie?

Actueel in Zeeland

 1. Klimaattop

  Zeeland houdt samen met Noord-Brabant en Limburg op 4 juni een klimaattop voor Zuid-Nederland.

  18 mei 2018

  Bekijk details van Klimaattop

 2. Verwarming via rioolwarmte in Goes

  Gemeente Goes, RWS, partner in wonen en Marsaki in Goes zijn 23 april gestart met het laten aanleggen van buizen voor riothermie.

  24 april 2018

  Bekijk details van Verwarming via rioolwarmte in Goes

 3. Testcentrum getijdenturbines in Grevelingendam

  Bij de spuisluis in de Grevelingendam zijn de werkzaamheden gestart voor de bouw van het Tidal Technology Centre. Bij het testcentrum kunnen bedrijven straks verschillende waterturbines uitproberen. Vooral...

  24 april 2018

  Bekijk details van Testcentrum getijdenturbines in Grevelingendam

 4. Zonneweide van Energie Werkt op Schouwen-Duiveland

  Coöperatie Energie Werkt op Schouwen-Duiveland (EWSD) is een uniek samenwerkingsverband op initiatief van Ondernemerskring Schouwen-Duiveland en werkvoorzieningsbedrijf De Zuidhoek. De coöperatie zet concrete...

  12 april 2018

  Bekijk details van Zonneweide van Energie Werkt op Schouwen-Duiveland

 5. Monumentenpaspoort voor duurzame energie

  Eigenaren van Zeeuwse monumentenpanden hebben veel belangstelling voor een monumentenpaspoort. Daarin wordt rekening gehouden met de specifieke mogelijkheden en beperkingen bij een monument.

  29 maart 2018

  Bekijk details van Monumentenpaspoort voor duurzame energie

 6. Zeeuwse energiedialoog: Parijs op z'n Zeeuws

  De transitie naar duurzame energie is een grote opgave, die we in Zeeland breed willen oppakken. Eind 2017 is een brede energiedialoog gehouden, waaruit is gebleken dat veel partijen samen aan de slag...

  29 maart 2018

  Bekijk details van Zeeuwse energiedialoog: Parijs op z'n Zeeuws

 7. Zeeuwen over energiebesparing en -opwekking

  Op verzoek van de Provincie heeft het ZBpanel twee peilingen gehouden.

  28 februari 2018

  Bekijk details van Zeeuwen over energiebesparing en -opwekking

 8. Route naar aardgasvrij wonen in Zeeland

  Interview met Zeeuwse bewoners over hun route naar aardgasvrij wonen

  4 januari 2018

  Bekijk details van Route naar aardgasvrij wonen in Zeeland

 9. Zeeuwse zoute wateren

  De transitie naar duurzame energie vraagt om veel ruimte in heel Nederland, ruimte die ook benut wordt voor vele andere doeleinden. Hoe kunnen we hetzelfde gebied slimmer gebruiken, zodat we niet alleen...

  4 december 2017

  Bekijk details van Zeeuwse zoute wateren

Actueel in Zeeland

Partners

Agenda

 1. Solar Olympics 2018

  Solar Olympics is een ontwerpwedstrijd voor alle scholieren van het Zeeuwse voortgezet- en beroepsonderwijs. Ze maken een bewegend gadget waarbij een zonnepaneel zorgt voor de energie.

  23 juni 2018

  Haven Vlissingen

  za 23 jun

 2. Minizonnebootrace

  De Minizonnebootrace is een wedstrijd voor leerlingen van groep 7 en 8 van Zeeuwse basisscholen. De leerlingen experimenteren met de toepassing van zonne-energie door zelfstandig een zonnebootje te maken.

  23 juni 2018

  Haven Vlissingen

  za 23 jun

Meer

Uitgelicht

Info voor werkstukken en presentaties

Energiebronnen

Hier vind je informatie voor je werkstuk of spreekbeurt. Ingedeeld naar basisschool groep 5/6, groep 7/8 en voortgezet onderwijs klas 1/2.

Boeken, websites, filmpjes en animaties over alle energiebronnen, over zonne-energie, windenergie, aardgas, aardolie, biomassa, elektriciteit, kernenergie, steenkool. Maar ook informatie over afval, broeikaseffect en meer.

Duurzaam bouwloket Zeeland