Welkom op Energie Zeeland | de digitale etalage energie | www.energiezeeland.nl | op Facebook | op Twitter | Vragen of suggesties? > Contact

 • Mobiliteit in de toekomst

  Met lopen of fietsen gebruik je alleen energie van jezelf. Duurzamer kan niet.
  Bij transport van mensen en materialen komt CO2 vrij. CO2 is een van de veroorzakers van de opwarming van de aarde.
   

 • Energie en afval, een kringloop?

  Simpelweg weggooien van wat we denken niet meer nodig te hebben, is een onhoudbare verspilling van grondstoffen. Steeds meer komen we tot het inzicht dat afval een probleem is. Want het verdwijnt niet. Afval is bovendien een waardevolle grondstof die gebruikt kan worden in nieuwe productieprocessen of als bron voor energieopwekking.

 • Duurzame sportverenigingen

  Sportverenigingen zijn belangrijk voor de samenleving. Sporten is gezond, en bovendien is een vereniging een mooie plek om vrienden te maken. Toch wordt het voor clubs steeds moeilijker om financieel het hoofd boven water te houden. Gemeentelijke lasten blijven stijgen, evenals de energiekosten. Subsidies en kantine-inkomsten lopen terug. Ook zijn sponsoren steeds moeilijker te vinden. Foto “Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek”.

 • Duurzame festivals

  Duurzame festivals, een utopie?

  In Nederland worden jaarlijks meer dan 160.000 evenementen georganiseerd die door miljoenen mensen worden bezocht. Naast gezelligheid en plezier kunnen deze evenementen ook diverse problemen opleveren. Te denken valt aan een overvloed van (zwerf)vuil, verkeersdrukte, geluidhinder en dergelijke. De effecten van een festival of evenement in de buitenlucht staan ter discussie.

   

 • Energiebesparing

  Goed gevoel, goed voor het milieu en goed voor je portemonnee. Efficiënt met energie omgaan hoeft niet ingewikkeld te zijn. Resultaten zijn soms eenvoudig te bereiken. Begin bij jezelf: je huis, vervoermiddel, werkplek, omgeving. Uit onderzoek blijkt dat het consumptiepatroon van Nederlanders vergeleken met andere Europese landen een groot beslag legt op natuurlijke hulpbronnen als fossiele brandstoffen, mineralen en landbouwgrond. Tips voor besparing van energie en geld kun je in dit dossier volop vinden.

 • Energie uit water

  Witte steenkool, zo wordt energie uit water ook wel genoemd. Wit is de kleur van schuimend water, maar men bedoelt hier eigenlijk mee: schone energie. Bij de omzetting van energie uit water in elektrische energie worden namelijk geen milieuvervuilende afvalstoffen geproduceerd. Oceanen en rivieren bevatten een enorm potentieel aan energie. Bewegingsenergie, in oceanen zijn dat getijdenbeweging en golfslag, in rivieren voornamelijk stroming. Water biedt echter nog meer mogelijkheden voor energieopwekking. Bijvoorbeeld in de vorm van zoet-zoutgradiënten, (elektrochemische energie), warmte(verschillen) en energie uit algen en wieren. Deze vormen van energieopwekking door en in het water worden hieronder toegelicht.

 • Energiebronnen

  Bij alles wat we doen en gebruiken, hebben we energie nodig. Huishoudelijke apparaten, computers en televisie gebruiken elektriciteit. Auto’s, schepen en vliegtuigen verbruiken brandstof. En ons lichaam zelf haalt zijn energie uit voedsel. Energiebronnen leveren energie, die bijvoorbeeld in elektriciteit of brandstof kan worden omgezet. Op aarde hebben we beschikking over een groot aantal energiebronnen, die we kunnen onderverdelen in verschillende categorieën. Bijvoorbeeld fossiel, hernieuwbaar of duurzaam. Aan de basis van deze categorieën liggen overwegingen die te maken hebben met beschikbaarheid en de invloeden op milieu en klimaat.

 • Zonne-energie

  De hoeveelheid zonlicht is op aarde niet overal even veel. In Nederland zijn de kustprovincies, vooral Zeeland, de plaatsen waar gemiddeld de zon het meest schijnt. Zonne-energie kan op twee manieren worden gebruikt: via zonnepanelen en via zonnecollectoren. Zonnepanelen leveren elektriciteit en zonnecollectoren of zonneboilers produceren warmte.

 • Slimme innovaties

  Het aandeel duurzame elektrische energie in de totale energievoorziening neemt de komende jaren sterk toe. Bovendien is het zo dat steeds meer partijen energie gaan leveren. Dat zorgt voor nieuwe uitdagingen op het gebied van beheer en distributie. Deze uitdagingen leiden tot innovatieve ontwikkelingen.

Aanraders

 • Finale in Zierikzee

  Woensdagavond 1 februar 2017 zagen de juryleden veel talenten tijdens de Energy Battle 

 • Wedstrijd duurzame energie-initiatieven 2015

  Op 19 november, organiseerde Energie Zeeland de Energy Battle 2015 en een Energiecafé. Voor leerlingen van vmbo, mavo, havo, vwo en mbo organiseren we jaarlijks een wedstrijd met als doel originele ideeën te genereren en te belonen rondom het thema duurzame energie. In 2015 was het thema duurzame energie en afval. 

Agenda

 1. Duurzame dinsdag 2017

  De eerste dinsdag van september is Duurzame Dinsdag. Een bijzondere dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. Het kabinet neemt op deze dag de Duurzame Dinsdag-koffer...

  5 september 2017

  di 05 sep

Meer

Info voor werkstukken en presentaties

Energiebronnen

Hier vind je informatie voor je werkstuk of spreekbeurt. Ingedeeld naar basisschool groep 5/6, groep 7/8 en voortgezet onderwijs klas 1/2.

Boeken, websites, filmpjes en animaties over alle energiebronnen, over zonne-energie, windenergie, aardgas, aardolie, biomassa, elektriciteit, kernenergie, steenkool. Maar ook informatie over afval, broeikaseffect en meer.

Vraag of suggestie?

Uitgelicht

Partners

Zeeuws jaar van de energie

Duurzaam bouwloket Zeeland

Actueel in Zeeland

 1. HZ studenten doen mee met Solarboot in Monaco

  Van 11 tot en met 15 juli zijn studenten van HZ in Vlissingen, opleiding Engineering, aanwezig in Monaco voor hun deelname aan de Monaco Solar & Electric Boat Challenge.

  13 juli 2017

  Bekijk details van HZ studenten doen mee met Solarboot in Monaco

 2. HZ studenten spelen met Stroom(ing)

  Het lectoraat Delta Power (HZ) gaat aan de slag met het project "Spelen met Stroom(ing)". Dit project richt zich op een flexibele inzet van een getijcentrale.

  7 juli 2017

  Bekijk details van HZ studenten spelen met Stroom(ing)

 3. Zonkracht Middelburg zoekt nog deelnemers

  Je wilt je energienota naar beneden brengen en je energie zelf duurzaam opwekken? Je wilt zonnepanelen, maar kan of mag deze niet plaatsen? Dan is deelname aan een postcoderoosproject voor jou de oplossing....

  7 juli 2017

  Bekijk details van Zonkracht Middelburg zoekt nog deelnemers

 4. Zeeland haalt afspraken windenergie niet

  Zeeland redt het waarschijnlijk niet om in 2020 de afgesproken hoeveelheid windenergie op te wekken. Dat neemt niet weg dat Zeeland, vergeleken met andere provincies, op de goede weg is. Dat concludeert...

  22 juni 2017

  Bekijk details van Zeeland haalt afspraken windenergie niet

 5. Start bouw zonnepark Middelburg

  Binnen enkele weken start het bedrijf Groen Leven met de bouw van een zonnepark naast woonboulevard De Mortiere bij Middelburg.

  22 juni 2017

  Bekijk details van Start bouw zonnepark Middelburg

 6. Zonnepanelen voor de wijk of het dorp

  Het Energieservicepunt Zeeland organiseerde een inspirerende avond in Goes over energiecoöperaties en de postcoderoos (PCR) op 13 juni. Als jouw dak niet geschikt is voor zonnepanelen, of als je in een...

  14 juni 2017

  Bekijk details van Zonnepanelen voor de wijk of het dorp

 7. Klimaatverandering en duurzame energie

  Jongeren uit Middelburg, Gdansk, Herning en Roeselaere doen aanbevelingen over klimaatverandering en energie voor de EU. Zij hebben Taskforces gevormd in het kader van Our Democratic Europe en organiseren...

  29 mei 2017

  Bekijk details van Klimaatverandering en duurzame energie

 8. Zeeuws jaar van de energie

  In het Zeeuws jaar van de energie ontwikkelen en organiseren Zeeuwse overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven projecten en activiteiten om energie, in de breedste zin van het woord, onder...

  11 april 2017

  Bekijk details van Zeeuws jaar van de energie

 9. Waterschappen op weg klimaatambities waar te maken

  De waterschappen zijn flink op weg om de klimaatambities in 2020 te halen. De waterschappen laten in de klimaatmonitor 2016 zien dat zij een koploper en partner zijn in de ontwikkeling van duurzame energieprojecten....

  31 maart 2017

  Bekijk details van Waterschappen op weg klimaatambities waar te maken

Actueel in Zeeland

Wedstrijd duurzame energie initiatieven Zeeland 2017-2018

Wil jij ook een keer meedoen met de Energy Battle? En zit je op een school voor voortgezet onderwijs in Zeeland? Meld je dan alvast (voorlopig) aan. Dan weet je zeker dan je kans maakt op leuke prijzen.

Nieuws

 1. Informatie voor werkstukken over energie

  Op deze website vind je nu 10 nieuwe onderwerpen bij de Informatie voor werkstukken, spreekbeurten en presentaties voor de jeugd.

  19 juli 2017

  Bekijk details van Informatie voor werkstukken over energie

 2. Terugleveren zonne-energie tot 2023 hetzelfde

  Particulieren met zonnepanelen op hun dak krijgen voor stroom die ze aan het energienet leveren nu precies evenveel als ze betalen voor de stroom die ze afnemen. De geleverde stroom wordt dus tegen de...

  14 juli 2017

  Bekijk details van Terugleveren zonne-energie tot 2023 hetzelfde

 3. Digitale etalages

  De themawebsites van bibliotheken met een unieke collectie hebben een eigen portaalwebsite gekregen. Tekst, beeld en geluid wisselen elkaar af. En daarover kun je ook met elkaar communiceren via diverse...

  14 juni 2017

  Bekijk details van Digitale etalages

 4. Duurzame warmte heeft de toekomst

  Wat is het voordeel van warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels?

  26 mei 2017

  Bekijk details van Duurzame warmte heeft de toekomst

 5. Hernieuwbare energie

  Nog relatief weinig hernieuwbare energie in Nederland, aldus het CBS

  19 mei 2017

  Bekijk details van Hernieuwbare energie

 6. Subsidieregeling energiebesparing eigen huis bijna op

  Naar verwachting is de subsidie voor het toepassen van energiebesparende maatregelen binnen enkele weken op. Woningeigenaren kunnen nog wel een aanvraag indienen. Als het subsidiebudget voor eigenaar-bewoners...

  31 maart 2017

  Bekijk details van Subsidieregeling energiebesparing eigen huis bijna op

 7. Energie en armoede

  In ongeveer 750.000 huishoudens in Nederland is de energierekening een probleem. Onderzoekers van ECN hebben samen met andere organisaties gekeken naar een oplossing.

  16 maart 2017

  Bekijk details van Energie en armoede

 8. Hoe is gas eigenlijk onder Groningen terecht gekomen?

  Het aardgasveld van Groningen is het grootste gasveld van Europa en één van de grootste van de wereld. Maar hoe is die enorme hoeveelheid gas eigenlijk onder ons kikkerlandje terecht gekomen?

  20 januari 2017

  Bekijk details van Hoe is gas eigenlijk onder Groningen terecht gekomen?

 9. Subsidie voor zonneboilers per 1 januari 2017 verhoogd

  Minister Kamp heeft aangekondigd binnen de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) de subsidie die zonneboilers krijgen te gaan verhogen. De ISDE-subsidie is beschikbaar voor particulieren...

  22 december 2016

  Bekijk details van Subsidie voor zonneboilers per 1 januari 2017 verhoogd

Nieuws

Twitter Energie Zeeland