Geraadpleegde literatuur

Geraadpleegde bronnen bij dit themadossier

Boeken en artikelen

Buddingh’ , Hans – De geschiedenis van Suriname. Amsterdam, Nieuw Amsterdam etc., 2012 (4e herz. dr.).


Dors, H.G. – De kleine geschiedenis van de slavernij; sporen in Amsterdam. Amsterdam KIT Publishers, 2002.


Gebouwen, De, van de Oost-Indische Compagnie en van de West-Indische Compagnie in Nederland. Utrecht, Oosthoek, 1928.


Geschiedenis van Suriname: van stam tot staat. Zutphen, Walburg Pers, 1998 (2e herz. dr.).


Kamphuis, Kirsten – “Sla, sla, geen gena”; Nederlands slavernijverleden. In: De Groene Amsterdammer 137 (2013) 24, p. 36-39.


Kleine geschiedenis van de slavernij; sporen in Amsterdam II. Amsterdam, Het Nieuwe Podium, 2003.


Menkman, W.R. – De geschiedenis van de West-Indische Compagnie. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1947.


Postma, J.M. – The Dutch in the Atlantic slave trade, 1600-1815. Camebridge, Camebridge University Press, 1990.


Willemsen, Glenn – Dagen van gejuich en gejubel: 1 juli 1863: afschaffing van de slavernij in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. Den Haag, Amrit/NiNsee, 2006.